fbpx

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från den 25e maj 2018. Gällande version är den publicerade versionen och den uppdateras kontinuerligt för att följa myndigheternas krav.

För oss på Glasalux är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Vi har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta. Som användare eller besökare av vår webbapplikation/webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

På hemsidan används cookies för att tjänsterna ska fungera så bra som möjligt. Läs om Glasalux  användning av cookies.

Så här ser Glasalux på det uppdaterade integritetsskyddet.

  1. Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
  2. Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
  3. Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
  4. Vi rensar regelbundet bort de personuppgifter vi inte längre behöver när det medges enligt lagen
  5. Vi informerar berörda parter så som kunder om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida glasalux.se. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta. För behandling av kunder, säljare, köpare och spekulanters personuppgifter enligt denna policy är Glasalux  och berörda kontor gemensamt personuppgiftsansvariga.

PERSONUPPGIFTER

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som vi behöver för att uppfylla ändamålen. Till exempel vad gäller kunder sparas bokföringsuppgifterna i 7 år för att uppfylla lagen .

Dina rättigheter:

– Begära radering av personppgifterna (medges till exempel inte när vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna).
– Begära rättelse.
– Återkalla samtycke med framtida verkan.

De olika kategorier av uppgifter som vi behandlar är:

– Namn
– Kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer.
– Adress

Varifrån samlar vi in personuppgifter?:

– Dig själv