CLASSIC

En rätlinjig aluminiumram, som förenar subtil estetik med schweizisk hållfasthet, utgör designen av Sky-Frame Classic debutfönstersystem. Dess rena utseende, med modernistiska mästares distinkta formspråk från Mies van der Rohe till Richard Neutra. Följaktligen är det en vädjan om att tänka öppet och utöka utrymmet. Dess ikoniska härkomst och balanserade proportioner gör att Classic passar alla arkitektoniska visioner och ger alltid en modernistisk touch. Till sin formella kvalitet lägger systemet till en funktionell mångsidighet: Det kan vara en plattform för flera tillägg och tillgodose olika praktiska användarbehov. Dräneringen går under utomhusgolvet eller i försänkta kanaler i rälsen. Sammanfogad med dess olika öppningsmöjligheter – i sidled, centraliserad eller med hörnöppningar – och skenor som passar in i golv och tak, ger den en friktionsfri användbarhet.

Namnet ”Sky-Frame classic” framkallar inte bara den tidlösa designen i det linjära fönsterpartiet, utan belyser också dess historiska betydelse som Sky-Frames absolut första system. Skjutfönstrena innefattar isoleringsglas och aluminiumprofiler med bruten köldbrygga. Vid behov förstärks dessa med glasfiberarmerad plast (GRP) eller stål.

Skjutfönstren och aluminiumkarmarna installeras i nivå med golv, väggar och tak. De skjutbara enheterna har minimalt rullmotstånd vid användning. Dränering sker vid en för systemet anpassad markränna med möjlighet för anslutning till dagvattensavlopp under markbeläggning.

Technical Drawing Sky Frame Classic.png 2362x1781 Q90 Subject Location 1181,889 Subsampling 2
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Нажмите или перетащите файлы в эту область для загрузки. Вы можете загрузить до 5 файлов.
Dra & släpp filer