DRIVE

Den elektriska enheten möjliggör en enkel och nästan ljudlös drift av skjutpartiet med en enkel knapptryckning. Enheten är dold i taksektionen och gör att skjutpartierna kan röra sig automatiskt.

Technical Drawing Sky Frame Drive.png 2362x707 Q90 Subsampling 2