Glasalux

Säkerhetsglas

Med speciellt isolerat säkerhetsglas (2-IV med skottsäkert glas), förstärkta ramar och vertikala profiler och definierade byggnadsfogar säkerställer Sky-Frame 3 GUN ett optimalt skydd mot beskjutning.

Det schweiziska federala kontoret för försvarsinköp Armasuisse har betygsatt Sky-Frame 3 GUN som FB4, NS (0,44 Magnum).

GUN Technical Drawing Sky Frame Gun.png 2362x1599 Q90 Subsampling 2

Andra funktioner

INSEKTSNÄT

FLY

INSEKTSNÄT

ELEKTRISKA ENHETEN

DRIVE

ELEKTRISKA ENHETEN

Sky-Frame Guard

GUARD

INBROTTSSKYDD

DOLDA SKJUTPARTIER Sky-Frame pocket

POCKET

DOLDA SKJUTPARTIER

Sky-Frame Inline

INLINE

MÖTESPROFIL

GUN

SÄKERHETSGLAS

COLOR

INDIVIDUELLA KULÖRER

Broschyrer