HURRICANE

Sky-Frame Hurricane-skjutdörrar har överträffat de strängaste orkankollisionstesterna och uppfyller kriterierna för High Velocity Hurricane Zone (HVHZ) som definieras av Florida Building Code – som anses vara guldstandarden i branschen. Sky-Frames 2,3 m × 3,5 m paneler uppfyller kraven i Miami-Dade County och är en av de största orkan godkända ramlösa skjutdörrarna på världsmarknaden. Värdena på 1 200 Pa (25 psf) som uppnåddes under drivande regntester är bland världens högsta och bidrar i hög grad till rutornas vattentålighet.
Skjutdörrarna kan vara motoriserade eller manuellt manövrerade med ett brett utbud av öppningsalternativ och en smal 29 mm siktlinje erbjuder en obegränsad rumslig upplevelse för exceptionell arkitektur. Flerspår gör att ett obegränsat antal skjutdörrar kan installeras bredvid varandra.

Technical Drawing Sky Frame Hurricane.png 2362x2194 Q90 Subsampling 2