Glasalux

Hurricane

Sky-Frame HURRICANE skjutdörrar har överträffat de strängaste orkankollisionstesterna och uppfyller kriterierna för High Velocity Hurricane Zone (HVHZ) som definieras av Florida Building Code – som anses vara guldstandarden i branschen. Sky-Frames 2,3 m × 3,5 m paneler uppfyller kraven i Miami-Dade County och är en av de största orkan godkända ramlösa skjutdörrarna på världsmarknaden. Värdena på 1 200 Pa (25 psf) som uppnåddes under drivande regntester är bland världens högsta och bidrar i hög grad till rutornas vattentålighet.
Skjutdörrarna kan vara motoriserade eller manuellt manövrerade med ett brett utbud av öppningsalternativ och en smal 29 mm siktlinje erbjuder en obegränsad rumslig upplevelse för exceptionell arkitektur. Flerspår gör att ett obegränsat antal skjutdörrar kan installeras bredvid varandra.

Technical Drawing Sky Frame Hurricane.png 2362x2194 Q90 Subsampling 2

Andra funktioner

INSEKTSNÄT

FLY

INSEKTSNÄT

ELEKTRISKA ENHETEN

DRIVE

ELEKTRISKA ENHETEN

Sky-Frame Guard

GUARD

INBROTTSSKYDD

DOLDA SKJUTPARTIER Sky-Frame pocket

POCKET

DOLDA SKJUTPARTIER

Sky-Frame Inline

INLINE

MÖTESPROFIL

GUN

SÄKERHETSGLAS

COLOR

INDIVIDUELLA KULÖRER

HURRICANE

Broschyrer