INLINE

Sky-Frame systemet kompletteras med en mötesprofil, som har minimalt synlig bredd på bara 30 mm. Ramlösa fasta glaspartier kan därför kombineras med skjutdörrar över större glasytor, vilket skapar ett stort jämt glasmembran.

Technical Drawing Sky Frame Inline.png 2362x1111 Q90 Subsampling 2