POCKET

Med Sky-Frame Pocket kan rummet öppnas upp helt utan synliga skjutdörrar. Dörrbladen skjuts med enkelhet in väggen. Skjutdörrarnas gliddelar är försänkta och dolda i partiets karmprofiler.

Sky-Frame Pocket kan förses med motor, Sky-Frame Drive för enklare öppning och stängning.

Technical Drawing Sky Frame Pocket.png 2362x1002 Q90 Subsampling 2