SKY-FRAME

CLASSIC

Namnet ”Classic” framkallar inte bara den tidlösa designen i det linjära fönsterpartiet, utan belyser också dess historiska betydelse som Sky-Frames absolut första system. Skjutfönstrena innefattar isoleringsglas och aluminiumprofiler med bruten köldbrygga. Vid behov förstärks dessa med glasfiberarmerad plast (GRP) eller stål.

Skjutfönstren och aluminiumkarmarna installeras i nivå med golv, väggar och tak. De skjutbara enheterna har minimalt rullmotstånd vid användning. Dränering sker vid en för systemet anpassad markränna med möjlighet för anslutning till dagvattensavlopp under markbeläggning.

Flerpunktslås

Handtaget monteras platt på ram, fungerar genom försiktig uppåtgående rörelse.

Tillval: integrerad, elegant låscylinder.

Technical Drawing Sky Frame Classic.png 2362x1781 Q90 Subject Location 1181,889 Subsampling 2

BROSCHYRER

Teaser 1

Living with Sky-Frame DE | EN | FR

LADDA NER

Teaser 2

Working with Sky-Frame

LADDA NER

Skicka förfrågan