SLOPE

När det kommer till komplexa strukturer eller distinkta rumsliga kompositioner är lutningar utmanande, särskilt när fasta ytor ger vika för fönster. Design som utforskade lutande och lutande ytor och klippande strukturer stämplades som radikalistiska eller brutalistiska – estetik som ofta tillskrivs popkulturens finaste skurkar. SLOPE tänjer på dessa arkitektoniska gränser. Rumsliga former kan tänkas i nya nivåer genom att öppna rum mot himlen eller luta sig mot trång stängning. Sky-Frames system kan utan ansträngning hantera vertikala och horisontella krafter. Det avskaffar begränsningarna för att installera större rutor som överensstämmer med djärv arkitektonisk geometri tekniskt och estetiskt. Slopes glaspartier tillåter olika lutande installationer kombinerat med en sofistikerad inramning som möjliggör överlägsen körprestanda och dränering som är kompatibel med alla krav på motstånd mot slagregn.

Sky-Frame SLOPE skjutpartier ger möjlighet att installeras med lutning inåt eller utåt beroende på önskemål. Systemet uppfyller Sky-Frames standard, samtidigt som en särskild rymdgeometri genereras. Konstruktionen kan ta emot alla vertikala och horisontella krafter, vilket ger en överlägsen prestanda. Oavsett lutning uppfyller dräneringssystemet alla krav på regnskydd.

Technical Drawing Sky Frame Slope.png 2362x1195 Q90 Subsampling 2
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Нажмите или перетащите файлы в эту область для загрузки. Вы можете загрузить до 5 файлов.
Dra & släpp filer